CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin trên Autora.com.vn bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin như: Họ tên, email, số điện thoại. Mục đích chủ yếu là để Autora và đối tác của Autora liên hệ, xác nhận và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Autora và các đối tác chỉ sử dụng thông tin do khách hàng cung cấp để phục vụ trong việc liên lạc, xác nhận, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng không được lưu trữ trên hệ thống của Autora.com.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Truyền Thông LARAVAN
Địa chỉ: P9009, A200 Nguyễn Hiền, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Email: [email protected]

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Autora cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Autora được bảo mật.

Autora chỉ sử dụng thông tin của người dùng trong phạm vi được giới hạn ở chính sách này hoặc khi có sự đồng ý của người dùng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Autora.com.vn